En memòria dEmma 002

Farina

Farina

Farina de cereals de la vall ceretana, neix aquí, creix aquí, madura aquí i es mol també aquí.

Fàbrica de farines Pous